با توجه به این موضوع که تمامی تلاش ها مجموعه بابت خرید موفق و اطمینان خاطر شما عزیزان میباشد تمامی موارد با شما قبل از ارسال چک میشود ودر صورتی که مشکل و یا موارد مربوط به مجموعه باشد،مرجوعی و یا تعویض قابل قبول میباشد و بعد از بررسی تیم فنی انجام میپذیرد و در غیر اینصورت از هر گونه مرجوعی و یا تعویض معذوریم

enemad-logo
ایران موبایل فیکس